Kiki餐廳 成都川味名菜

招牌 蒼蠅頭
 
 
 

延吉創始店

地址:台北市大安區光復南路 280 巷 47 號
電話:02-2781-4250
容納客席:60 位 
營業時間:週一至週六 11:30 ~ 15:00 / 17:30 ~ 22:30 (停止供餐時間 14:00 / 21:30) 
         週日 11:30 ~ 15:00 / 17:30 ~ 22:00 (停止供餐時間 14:00 / 21:00)

 

台北東豐店

地址:台北市大安區東豐街 51 號 
電話: 02-2709-9078
容納客席:60 位
營業時間:週一至週六 11:30 ~ 15:00 / 17:30 ~ 22:30 (停止供餐時間 14:00 / 21:30) 
         週日 11:30~ 15:00 / 17:30 ~ 22:00 (停止供餐時間 14:00 / 21:00)

復興旗艦店

地址:台北市中山區復興南路一段 28 號 
電話: 02-2752-2781
容納客席:204 位
營業時間:週一至週六 11:30 ~ 15:00 / 17:30 ~ 22:30 (停止供餐時間 14:00 / 21:30) 
         週日 11:30 ~ 15:00 / 17:30 ~ 22:00 (停止供餐時間 14:00 / 21:00)

 

信義誠品店

地址:台北市信義區松高路 11 號 4 樓(誠品生活商場內)
電話:02-2722-0388
容納客席:140 位
營業時間:週一至週四 11:00 ~ 22:00 ( 停止供餐時間14:00 / 21:00 )
                週五 11:00 ~ 23:00 ( 停止供餐時間14:00 / 21:30 )
                週六 11:00 ~ 23:00 (整天供餐 ~ 21:30停餐 )
                週日 11:00 ~ 22:00 (整天供餐 ~ 21:00停餐 )
                週一至週五 15:00 ~ 17:15 (休息時間)

 

新板誠品店

地址:新北市板橋區縣民大道二段 66 號 3 樓(誠品生活商場內)
電話:02-2958-2085
容納客席:120 位
營業時間:週一至週四 11:00 ~ 22:00 ( 停止供餐時間14:00 / 21:00 ) 
                週五 11:00 ~ 22:30 ( 停止供餐時間14:00 / 21:30 )
                週六 11:00 ~ 22:30 ( 整天供餐 ~ 21:30停餐 )
                週日 11:00 ~ 22:00 ( 整天供餐 ~ 21:00停餐)
                週一至週五 15:00 ~ 17:15 (休息時間)